1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Перелік документів для участі у конкурсному відборі

 • заява (в електронній формі – для вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, крім осіб, які претендують на спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 3 розділу ІІ Правил прийому, або право на зарахування за квотами-1, передбачене пунктом 5 розділу ІІІ Правил прийому, або мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання; в паперовій формі – для вступників, на основі повної загальної середньої освіти, які мають спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 3 розділу IІ Правил прийому, або право на зарахування за квотами-1, передбачене пунктом 5 розділу IІІ Правил прийому, і бажають скористатися цими правами);

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1 (за наявності);
 • медичної довідки за формою 086-о (для вступників на навчання для здобуття спеціальностей 014.11 «Середня освіта (фізична культура)», 017 «Фізична культура і спорт», 024 «Хореографія», 227 «Фізична терапія, ерготерапія»; медичні огляди проводяться до 11 липня;
 • академічної довідки, завіреної у відділі кадрів вищого навчального закладу, в якому вступник здобуває вищу освіту або копію залікової книжки, завіреної підписом декана та печаткою факультету, на якому вступник здобуває вищу освіту (для вступників, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра (або вищий ступінь вищої освіти);
 • довідки про результати зовнішнього незалежного оцінювання знань (вступних випробувань), завіреної у відділі кадрів вищого навчального закладу, в якому вступник здобуває вищу освіту (для вступників, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра (або вищий ступінь вищої освіти).

     У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Порядок роботи приймальної комісії під час вступної компанії

понеділок – п’ятниця: 9:00 – 17:00 (20.07; 24.07; 25.07; 26.07; 31.07; 06.08; 10.08 – до 18:00)
субота: 9:00 – 13:00
обідня перерва: 13:00 – 14:00
неділя: вихідний день

Адреса:
м. Рівне, вул. С.Бандери, 12

Телефон: (0362) 26-48-69, 63-45-77

детальніше

Офіційний сайт Рівненського державного гуманітарного університету

 

До уваги вступників!

Телефон гарячої лінії РДГУ для скарг та пропозицій щодо роботи приймальної комісії 
63-46-65

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації –
26-16-33
з 9 до 18 години (понеділок - четвер), 
з 9 до 17 години (п’ятниця)

Останні новини вступної кампанії у РДГУ

Campus Life Рівненський державний гуманітарний університет - здобувайте ступінь вищої освіти «Бакалавр», «Магістр» на денній або заочній формах навчання.